Regulamin Sklepu voip-sklep.pl prowadzonego przez FreePhone sp. z o.o. Regulamin obowiązuje od 11.01.2014.

 1. Właścicielem Sklepu Internetowego jest firma FreePhone sp. z o.o., z siedzibą przy ulicy Słonecznej 564, 32-440 Rudnik.
 2. Klientem Sklepu Internetowego może być każdy podmiot, który prowadzi swoją działalność na terenie Polski, poprawnie wypełni formularz rejestracyjny i który otrzyma drogą e-mail potwierdzenie rejestracji Klienta Sklepu Internetowego wraz z nazwą użytkownika i hasłem użytkownika.
 3. Wypełnienie i wysłanie formularza rejestracyjnego jest równoznaczne ze zgodą na otrzymywanie informacji handlowych o ofercie firmy FreePhone na adres e-mail podany w formularzu rejestracyjnym.
 4. Sprzedaż w Sklepie Internetowym ma charakter sprzedaży b2b i nie podlega przepisom konsumenckim.
 5. Klient Sklepu Internetowego zobowiązany jest zapoznać się z Regulaminem Sklepu Internetowego. Nieznajomość Regulaminu nie zwalnia Klienta z zawartych w nich zasad.
 6. Zdjęcia oferowanych w sklepie produktów mogą się różnić od stanu faktycznego i kolorystyki produktów. Ewentualne różnice między prezentacją na zdjęciach a wyglądem oryginału wynikają z powodów technicznych i FreePhone sp. z o.o. nie ponosi za nie odpowiedzialności.
 7. Zamówienia w sklepie można składać 24 godziny na dobę przez cały rok.
 8. Dodanie produktów do „Koszyka”, oraz naciśnięcie przycisku „Zamawiam” oznacza złożenie zamówienia z obowiązkiem zapłaty.
 9. W przypadku niemożliwości zrealizowania całości lub części zamówienia Klient zostanie niezwłocznie poinformowany o zaistnieniu takiej sytuacji.
 10. Zamówienia zrealizowanego nie można anulować.
 11. FreePhone sp. z o.o. zastrzega sobie prawo odstąpienia od realizacji zamówienia, w wypadku, gdy Klient nie uregulował płatności z tytułu poprzednich zamówień.
 12. Firma FreePhone sp. z o.o. zastrzega sobie prawo odmowy realizacji zamówień wzbudzających wątpliwości. Klient zostanie natychmiast poinformowany o zaistnieniu takiej sytuacji.
 13. Należność za zamówiony towar Klient może uregulować w następujący sposób
 • przelewem,
 • płatnością on line za pomocą serwisu PayU.

Podczas dokonywania przedpłaty należność za zamówienie należy uregulować przelewem na konto: Pekao SA  PL 70 1240 2340 1111 0011 2240 4965 . Na poleceniu przelewu należy podać numer zamówienia, datę zamówienia oraz nazwę Klienta. Po dokonaniu wpłaty należy przesłać potwierdzenie wpłaty na numer faksu: 22 295 04 91, lub drogą elektroniczna na adres: sklep@freephone.com.pl. W przypadku płatności przy odbiorze Zamawiający reguluje należność gotówką po dostarczeniu towaru. Zamówiony towar zostanie dostarczony pod adres wskazany przez Klienta w terminie do 48 godzin od momentu przyjęcia zamówienia. W przypadku, gdy opłata za zamówienie realizowana jest przedpłatą, czas dostawy liczony jest od momentu wpływu należności na konto FreePhone sp. z o.o. Dostawa realizowana jest na obszarze Polski za pomocą firmy kurierskiej, zgodnie z obowiązującym cennikiem. Uszkodzenie przesyłki w trakcie transportu będzie uwzględniane tylko na podstawie zgłoszenia dokonanego u pracownika firmy kurierskiej w momencie dostarczenia przesyłki. Koszty dostawy nie są zawarte w cenie produktu. Koszt dostawy wynosi 15 PLN netto i w całości pokrywa go Klient. Zamówienia o wartości powyżej 3000 PLN netto dostarczamy bezpłatnie. FreePhone sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za skutki zdarzeń losowych, na które nie miał wpływu, a które uniemożliwiły lub utrudniły wykonanie umowy (pożar, powódź, strajk itd.). Ceny wszystkich towarów znajdujących się w sklepie wyrażone są w złotych polskich w wartościach netto i brutto. Do każdej przesyłki dołączana jest faktura VAT oraz niezbędne karty gwarancyjne. Oferta sklepu jest ważna tylko na terenie Polski. Sklep nie realizuje sprzedaży dla konsumentów. W sprawach nieregulowanych przez niniejszy regulamin stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego.